Vitabu vya Nyimbo


Kanisa la Biblia Publishers

Nyimbo za Wakristo

Kitabu cha Nyimbo cha Kanisa la Biblia
Kitabu chenye nyimbo na pambio 275, jalada la plastiki
 

Wasiliana nasi

Kanisa la Biblia Publishers
P.O.Box 1424, Dodoma
Tanzania

Phone: +255 (0) 26 2354 500
Mobile: +255 (0) 713 609166
Email: contact@klb-publishers.org

Location: Dodoma, Ipagala,
Eneo la Emmaus, off Dar Road

Washiriki wetu