Maelezo ya Biblia


Kanisa la Biblia Publishers

Kamusi ya Biblia

Ufafanuzi maalumu wa mambo na majina ya Biblia kwa watu wa siku hizi
Don Fleming
Kurasa 503

Majina ya Biblia, mambo muhimu na vitabu vyote vya Biblia vinaelezwa kwa undani na ufasaha. Jumla kuna maelezo ya maneno 1000. Kamusi hii ni chombo cha lazima kwa kila mhubiri, mwalimu na mwanafunzi wa Biblia.

Tofauti ya Kamusi hii na vitabu vingine vya ufafanuzi ni kwamba:
  • Wasomaji wa kawaida wanavutwa kusoma Biblia kwa bidii ambayo hawajaiona kabla.
  • Viongozi na washiriki wa vikundi vya kujisomea Biblia wanashukuru kupata msaada wa uchunguzi unaowasaidia kuelewa vitabu vya Biblia kwa jinsi ambavyo wasomaji wa kwanza waliweza kuvielewa.
  • Wahubiri na walimu wanashukuru kupata kitabu cha maelezo ya Biblia nzima yaliyo ya msingi kwa ujumla wake, lakini pia ni mafupi na rahisi. Hivyo wanakuta maandalizi yao mengi wamekwisha fanyiwa.
Kanisa la Biblia Publishers

Biblia Inasema

Ufafanuzi maalumu wa mambo na majina ya Biblia kwa watu wa siku hizi
Don Fleming
Kurasa 699

Bridge Bible Commentary inapatikana kwa Kiswahili katika kitabu kimoja. Mwandishi Don Fleming aliandika kwanza vitabu 5 vinavyoeleza Agano Jipya yaani "Agano Jipya Lasema" kisha alitoa vitabu 10 "Agano la Kale Lasema". Sifa za vitabu hivyo vinapatakana kutoka watu wa mataifa mengi kwamba vinafaa watu wa aina na hali tofauti.
  • Wasomaji wa kawaida wanavutwa kusoma Biblia kwa bidii ambayo hawajaiona kabla. Viongozi na washiriki wa vikundi vya kujisomea Biblia wanashukuru kupata msaada wa uchunguzi unaowasaidia kuelewa vitabu vya Biblia kwa jinsi ambavyo wasomaji wa kwanza waliweza kuvielewa.
  • Wahubiri na walimu wanashukuru kupata kitabu cha maelezo ya Biblia nzima yaliyo ya msingi kwa ujumla wake, lakini pia ni mafupi na rahisi. Hivyo wanakuta maandalizi yao mengi wamekwisha fanyiwa.
  • BIBLIA INASEMA haitoi maelezo marefu ya kila neno la Biblia wala mkusanyo wa muhtasari tu. Inashughulika na maandiko ya kila kitabu cha Biblia kwa ujumla wake kwa jinsi ambavyo msomaji wa siku hizi anatambua kwa urahisi maana ya kila kitabu katika mazingira yake na katika uhusiano wake na ulimwengu wa siku hizi.
Kanisa la Biblia Publishers

Biblia Ijieleze Yenyewe

Mwongozo wa kusoma Biblia na jinsi ya kuandaa mafundisho ya Biblia
Don Fleming
Kurasa 151

Majina ya Biblia, mambo muhimu na vitabu vyote vya Biblia vinaelezwa kwa undani na ufasaha. Jumla kuna maelezo ya maneno 1000. Kamusi hii ni chombo cha lazima kwa kila mhubiri, mwalimu na mwanafunzi wa Biblia.

Wakristo wengi wanapenda kujua jinsi ya kufundisha Biblia vizuri zaidi, lakini wanakatishwa tamaa wakiona wanasoma na kufundisha bila kufurahia vizuri kama ambavyo wangependa. Wana mawazo yao kuhusu mambo ambayo wanayofikiri Biblia inafanya, kisha wanajaribu Biblia ifae kwa mawazo yao. Kitabu hiki kinatoa ushauri na wataifurahia Biblia zaidi wakiipa nafasi ifanye yale inayotaka kufanya, yaani badala ya kulazimisha itimize matakwa yao, waiache Biblia ijieleze yenyewe.

Mwandishi Don Fleming anatoa changamoto kwa Wakristo na hasa wahubiri, ili waelewe na kufundisha Biblia jinsi Mungu alivyoitoa.
Kanisa la Biblia Publishers

Panorama ya Biblia

Migawo saba ya nyakati za Historia ya Wokovu

Ikionyeshwa na kuelezwa katika michoro 12 ya rangi. 12 coloured charts Panorama ya Biblia inataka kuchora picha ndefu ioneshayo taratibu zote za matendo ya Mungu ya kumwokoa mwanadamu; katika mazingira mbalimbali ya nyakati zilizopita, wakati huu na ujao. Ramani za rangi zinamsaidia msomaji wa Biblia kuelewa na kueleza mfululizo wa historia katika Biblia.

Anayetaka kuelewa kitabu hiki cha Panorama ya Biblia asome sambamba kitabu cha Erich Sauer Ufunuo wa Mungu na Itikio la Imani.
Kanisa la Biblia Publishers

Ufunuo wa Mungu na Itikio la Imani

Uchunguzi wa Biblia kuhusu Historia ya Wokovu
katika Agano la Kale na Agano Jipya

Erich Sauer
Kurasa 258

Katika kitabu hiki cha Ufunuo wa Mungu na Itikio la Imani vitabu viwili vya uchunguzi wa Biblia kuhusu historia ya wokovu katika Agano la Kale na Agano Jipya vimeunganishwa kuwa kitabu kimoja. Kitabu chenyewe kinafaa sana kwa uchunguzi wa binafsi wa Biblia na kwa kuandaa mafundisho ya Biblia katika makanisa na vyuo vya Biblia.

Kitabu hiki kimejumlisha vitabu viwili vya kijerumani vya mwandishi Erich Sauer "Mapambazuko ya Wokovu" kuhusu Agano la Kale na "Shangwe ya Ushindi ya Msulubiwa" kuhusu Agano Jipya.

"Ufunuo wa Mungu na Itikio la Imani" ilikuwa ni mada na dhamira ya mafundisho na mahubiri ya Erich Sauer. Mungu na mwanadamu, Muumbaji na viumbe vyake, hayo ndiyo mawazo makuu ambayo mwandishi aliyaelewa katika uchunguzi wake wa historia na wokovu wa Mungu. Vitabu vyake vilienea sana na kutafsiriwa katika zaidi ya lugha kumi na tano. Erich Sauer alikuwa Mwalimu Mkuu na Kiongozi wa Chuo cha Biblia cha Wiedenest, Ujerumani. Hata mtafsiri wa kitabu hiki Helmut Gräf alikuwa mwanafunzi wake kwa muda wa miaka mitatu. Erich Sauer anaeleza mfululizo wa Historia ya Wokovu kutoka Agano la Kale hadi Agano Jipya na kuendelea mpaka Ufalme wa Mungu ujao na utimilifu wa ulimwengu na Yerusalemu Mpya. Anayetaka kuelewa mfululizo wa kitabu chetu Panorama ya Biblia asome kitabu hiki cha Erich Sauer. Mwandishi Erich Sauer kwa miaka mingi alikuwa mwalimu mkuu na kiongozi wa Chuo cha Biblia cha Wiedenest, Ujerumani. Vitabu vyake vingi vilipata sifa kubwa kutoka walimu wa Biblia na wataalamu wa kithiolojia katika maeneo yote ya Ukristo, pia vilitafsiriwa katika zaidi ya lugha kumi na tano.

Mwinjilisti mashuhuri wa Marekani, Billy Graham, aliandika maoni yake hivi: "Vitabu vya Erich Sauer vinastahili kuwa mkononi mwa kila Mkristo. Vinaonyesha kazi ya mtaalamu anayeonekana kuwa ameweka kidole chake kwenye kiini kabisa cha Injili katika kila ukurasa. Mimi binafsi nimebarikiwa sana navyo, pia ni chemchemi ya daima kwa maandalizi ya hotuba zangu."
 

Wasiliana nasi

Kanisa la Biblia Publishers
P.O.Box 1424, Dodoma
Tanzania

Phone: +255 (0) 26 2354 500
Mobile: +255 (0) 713 609166
Email: contact@klb-publishers.org

Location: Dodoma, Ipagala,
Eneo la Emmaus, off Dar Road

Washiriki wetu