Vitabu kwa Watoto


Kanisa la Biblia Publishers

Masomo Bunifu ya Biblia 1

Watoto wadogo wa umri 4-6. Masomo kwa muda wa miaka 2.
Muhtasari mpya ya milenia mpyakwa ajili ya kuwafundisha watotowenye umri wa miaka 4 – 12 Neno la Mungu kwenye mfululizo wa muda wa miaka nane.

Wahi! Ujipatie kwa ajili ya darasa lako la watoto!

Kanisa la Biblia Publishers

Masomo Bunifu ya Biblia 2

Watoto wa kati wa umri 7-9. Masomo kwa muda wa miaka 3.
Muhtasari mpya ya milenia mpyakwa ajili ya kuwafundisha watotowenye umri wa miaka 4 – 12 Neno la Mungu kwenye mfululizo wa muda wa miaka nane.

Wahi! Ujipatie kwa ajili ya darasa lako la watoto!

Kanisa la Biblia Publishers

Masomo Bunifu ya Biblia 3

Watoto wakubwa wa umri 10 - 12. Masomo kwa muda wa miaka 3.
Muhtasari mpya ya milenia mpyakwa ajili ya kuwafundisha watotowenye umri wa miaka 4 – 12 Neno la Mungu kwenye mfululizo wa muda wa miaka nane.

Wahi! Ujipatie kwa ajili ya darasa lako la watoto!

Links

Masomo Bunifu ya Biblia
[http://masomobunifuyabiblia.wix.com/watoto]  

Wasiliana nasi

Kanisa la Biblia Publishers
P.O.Box 1424, Dodoma
Tanzania

Phone: +255 (0) 26 2354 500
Mobile: +255 (0) 713 609166
Email: contact@klb-publishers.org

Location: Dodoma, Ipagala,
Eneo la Emmaus, off Dar Road

Washiriki wetu